LeFly Fonts

Angie's New House I Äé

Angie's New House is gemaakt op basis van zeven letters die het logo van een bouwbedrijf vormen.

Een vriendin van een collega schreef een scriptie voor dit bedrijf en zocht een font waarmee ze tekst in de vormgeving van het logo kon schrijven.

Een goed lijkend lettertype bleek niet makkelijk te vinden, dus maakte ik er een voor haar.

Angie's New House is based on the seven letters in the logo of a building company.

A friend of a co-worker was writing a paper for this company. She was looking for a font which allowed her to write short headings that looked like the logo.

A font with good similarity wasn't readily available, so I made one for her.

Angie's New House voorbeeld

Blokletters Äé

Blokletters. Gebruik ze om formulieren in te vullen. Gebruik ze om cheques uit te schrijven. Gebruik ze om je kruiswoordpuzzel op te lossen.

Met deze Blokletters schrijf je voortaan altijd leesbaar! In drie varianten:

 • Blokletters Potlood;
  als je het nog niet helemaal zeker weet...
 • Blokletters Balpen;
  als je het duidelijk moet opschijven...
 • Blokletters Viltstift;
  als je het absoluut duidelijk wilt maken...

Print writing. You use it to fill out forms. You use it to write cheques. You use it when solving your crossword.

With these Blokletters ("Print Writing") you'll always write legible (albeit with a slight European slant...)! In three variations:

 • Blokletters Potlood ("Print Writing Pencil");
  if you are not quite sure yet...
 • Blokletters Balpen ("Print Writing Ballpoint");
  if you have to write clearly...
 • Blokletters Viltstift ("Print Writing Felt Tip");
  if you have to make it absolutely clear...

Blokletters PotloodBlokletters Potlood voorbeeld

Blokletters BalpenBlokletters Balpen voorbeeld

Blokletters ViltstiftBlokletters Viltstift voorbeeld

Hard Compound Äé

Hard Compound is de helft van een set (de andere helft is Soft Compound, zie beneden).

De set is een experiment: twee fonts met dezelfde afmetingen en basisvormen, waarbij de lettervormen bij de een (Hard Compound) hoekig zijn, en bij de ander (Soft Compound) afgerond.

De naam is een term uit de Formule 1: het is de benaming voor een materiaalsoort voor banden.

Hard Compound is one half of a set (the other half being Soft Compound, see below).

The set is an experiment: two fonts with identical metrics and basic shapes, with the glyphs of one (Hard Compound) being angular, and of the other (Soft Compound) rounded.

The name comes from Formula 1 racing: it's a certain mixture of material for tyres.

Hard Compound voorbeeld

Kenteken Δ

Kenteken is mijn eigen interpretatie van het lettertype op de Nederlandse kentekenplaten.

Omdat ik nergens een 'officiële' versie van dit lettertype als computerfont kon vinden, heb ik het zelf maar gemaakt.

Het font bevat diverse karakters om tekst te maken die er als een levensecht of minder levensecht kenteken uitziet.

Lees de in de download bijgesloten PDF voor een korte gebruiksaanwijzing.

Kenteken ("Licence Plate") is my own interpretation of the font used on car licence plates in The Netherlands.

I couldn't find an 'official' version of this font for use on computers anywhere, so I made it myself.

The font contains several glyphs to produce text that looks remarkably like a real - or less than real - licence plate.

Read the PDF file included in each download. It contains a short manual for use (in Dutch, but you can look at the pretty pictures...)

Kenteken voorbeeld

Kenteken Smits Äé

De 'Kenteken Smits' familie is gebaseerd op het lettertype van de Nederlandse kentekenplaten tussen 1957 en 1979.

De webmaster van nummerplaten.info vroeg aan mij of ik originele tekeningen uit 1937 in een font kon omzetten. Deze originelen waren van de hand van dhr. J.B. Smits, directeur van het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs in Amsterdam.

De naam van het lettertype is een directe hommage aan de originele ontwerper.

Uiteindelijk maakte ik drie versies.

'Kenteken Smits 1937' is een rechtstreekse omzetting van het ontwerp uit een rapport uit 1937 over de leesbaarheid van het ontwerp. De letters C, O, I, Q en Y missen (deze werden op nummerplaten niet gebruikt). De ruimte tussen de letters is ook volgens het origineel, d.w.z. geschikt voor het maken van nummerplaten. Deze versie is historisch gezien het meest accuraat.
NOOT: Omdat de karakterset 'incompleet' is, is 'Kenteken Smits 1937' niet in de openbaar beschikbare download opgenomen (gebruik liever 'Kenteken Smits 1951', zie hier onder). Maar wie een donatie doet via DaFont krijgt deze versie als bonus toegestuurd!

'Kenteken Smits 1951' is het lettertype dat uiteindelijk op de kentekenplaten vanaf 1951 gebruikt is. De belangrijkste verandering is de vorm van de '3'. Deze versie bevat ook de 'C' en de 'O' die later werden toegevoegd voor speciale platen (diplomatieke en militaire). Voor de volledigheid maakte ik zelf de karakterset compleet met een 'I', 'Q' en 'Y'. De letterafstanden zijn ook hier utilitair. Wil je kentekens 'zetten', gebruik dan deze versie van het font.

'Kenteken Smits 2013' tenslotte is een sterk uitgebreide versie. Ik voegde zelf een volledige set onderkasten toe, letters met accenten, leestekens en meer. De letterafstanden zijn ook aangepast voor andere toepassingen dan 'platen zetten'. Deze versie raad ik aan voor elk niet-kentekenplaatgebruik.

The 'Kenteken Smits' set of fonts represents the typography as used on vehicle license plates in The Netherlands between 1951 and 1979.

I was asked by the webmaster of nummerplaten.info to develop the original drawings from 1937 into a font. These originals were designed by mr J.B. Smits, director of the Amsterdam Institute for Applied Arts Education (Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs).

The name of the font set is in recognition of the original designer.

I ended up developing three versions.

'Kenteken Smits 1937' is a bare representation of the design as shown in a 1937 report on legibility of the design. It lacks C, O, I, Q and Y (these were not to be used on license plates). The character spacing is also as per the original design, i.e. suitable for producing license plates. This version is the most historically accurate of the three. NOTE: Due to the 'incomplete' character set, 'Kenteken Smits 1937' will not be included in the publicly available download (just use 'Kenteken Smits 1951' instead, see below). I'll give you this font if you make a voluntary donation through DaFont, though!

'Kenteken Smits 1951' is the font as it was finally used on actual license plates from 1951 onwards. Most notably the character '3' changed form. It also contains 'C' and 'O' which were added in later years to accomodate special issue plates (diplomatic and military). For good measure I completed the character set myself with an 'I', 'Q' and 'Y'. Spacing is still utilitarian. This is the version I recommend for 'typesetting' license plate mock-ups.

Finally, 'Kenteken Smits 2013' is a heavily expanded version. It contains a complete lower case set, accented characters, punctuation etc. Also the spacing has been adapted to accomodate other uses than 'plate setting'. For anything other than license plate mock-ups, I recommend using this version.

Kenteken Smits voorbeeld

Lenteroos Äé

(Helleborus orientalis)

Deze aantrekkelijke kleine winterharder wordt bijzonder gewaardeerd voor het fijne blad en de attractieve winterbloei. Hij is gemakkelijk te kweken en is normaal gesproken ongevoelig voor ziekten. In gebieden waar de bodem bevriest zal een midwinterdooi zorgen voor een bijzonder aangename bloemenpracht. De bloemen staan lang, en blijven mooi terwijl ze langzaam verdwijnen.

WAARSCHUWING: Alle delen van deze plant zijn zeer giftig. Uit de buurt van huisdieren en kinderen houden. (Floridata)

Lenten rose (Helleborus orientalis)

This attractive little evergreen is especially valued for its fine foliage and for the novelty of mid-winter blooms. It is easy to grow and is normally not bothered by pests. In areas where the soil freezes, a midwinter thaw will bring a much appreciated floral display. The flowers are long-lasting and remain beautiful as they slowly fade.

WARNING: All parts of this plant are reported to be highly toxic. Keep from pets and children. (Floridata)

Lenteroos voorbeeld

Soft Compound Äé

Soft Compound is de helft van een set (de andere helft is Hard Compound, zie boven).

De set is een experiment: twee fonts met dezelfde afmetingen en basisvormen, waarbij de lettervormen bij de een (Soft Compound) afgerond zijn, en bij de ander (Hard Compound) hoekig.

De naam is een term uit de Formule 1: het is de benaming voor een materiaalsoort voor banden.

Soft Compound is one half of a set (the other half being Hard Compound, see above).

The set is an experiment: two fonts with identical metrics and basic shapes, with the glyphs of one (Soft Compound) being rounded, and of the other (Hard Compound) angular.

The name comes from Formula 1 racing: it's a certain mixture of material for tyres.

Soft Compound voorbeeld

SquareWise

SquareWise is mijn interpretatie van een font dat ik vond in een catalogus van afwrijfletters uit 1982. Daar heet het lettertype 'Square'.

Ik kon geen digitale versie vinden, dus heb ik het zelf maar gemaakt.

Doordat een groot aantal karakters niet in het voorbeeld zaten, heeft dit lettertype een beperkte karakterset.

SquareWise is my interpretation of a font I found in a catalogue of dry transfer lettering from 1982. There it's called 'Square'.

I couldn't find a digital version, so I had to make it myself.

Because the sample didn't provide that many characters, this font has a limited character set.

Noot: Dit lettertype had eerst de naam "Square Peg", maar ik kwam er achter dat er al een commercieel verkrijgbaar lettertype bestaat met die naam (van ontwerper Rob Leuschke). Om die reden heb ik de naam van mijn lettertype veranderd in "SquareWise".

Note: This font was originally named "Square Peg", but I discovered there already was a commercially available font by that name (by designer Rob Leuschke). Because of that I changed the name of my font to "SquareWise".

SquareWise voorbeeld

TeleTekst Äé

TeleTekst is geïnspireerd door de grove grafische mogelijkheden van teletekst op televisie.

TeleTekst draws it's inspiration from the crude graphical capabilities of the Teletext (a.k.a. Ceefax) system on television.

TeleTekst voorbeeld

Voorwaarden

De fonts op deze pagina zijn originele ontwerpen. Ze worden hier gratis ter beschikking gesteld.

De meeste fonts bevatten een euro-symbool, en zijn compleet met karakters met accenten.

Gebruik is toegestaan voor alle niet-commerciële en commerciële toepassingen. Verspreiden van de fonts is toegestaan, mits dit gratis gebeurt.

Opnemen van deze fonts op commerciële of niet-commerciële cd- of dvd-roms of in andere verzamelingen bedoeld voor verspreiding, is alleen toegestaan na

toestemming van LeFly (schakel JavaScript in voor het emailadres)

.

Creative Commons Licentie

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie

Terms of use

The fonts on this page are original designs. They are presented and available for download here free of charge.

Most of these fonts contain a euro symbol and many if not all international diacritic characters.

Permission is granted for any non-commercial and commercial use. Redistributing the fonts is permitted only at no extra cost to the end user.

Adding these fonts to a commercial or non-commercial cd-rom, dvd-rom or any other collection meant for redistribution is only permitted with

written permission of LeFly (activate JavaScript to use this link)

.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Netherlands License.

LeFly's links

Op internet zijn veel fonts vrij verkrijgbaar. Hieronder een verzameling van links naar interessante plekken.

Over fonts
en typografie

DT&G Typography

FontPlay

Gerard Unger

Identifont

Luc Devroye

MyFonts

TrueType Typography

Type Director's Wall

Will-Harris House

Fonts downloaden
(originelen)

Font Foundry iAi-jp

Apostrophic Labs (archief)

Damien Gosset

Dave Bastian

Fell Types

Fenotype Typefaces

Gl:tch

Kingthings

Maniackers Design

Subflux Experiment

typOasis

Ænigma

Over het oogsten van e-mail adressen

Het probleem van ongewenste e-mail loopt de spuigaten uit. Op een van mijn adressen, dat ik sinds 1994 gebruik en in de beginperiode ook op Usenet publiceerde, ontvang ik momenteel ruim 200 ongewenste e-mails per dag. Dit komt onder meer omdat de verzenders voortdurend programmaatjes (zgn. robots) naar e-mail adressen op internet (Usenet, webpagina's) laten zoeken.

Om het LeFly-adres niet te veel te belasten met ongewenste e-mail, is het adres in deze pagina versleuteld. Normale moderne browsers zullen dit probleemloos kunnen herkennen als e-mail adres, maar robots waarschijnlijk veel moeilijker.

E-mail adressen op deze pagina zijn zo goed als mogelijk beschermd tegen oogsten door robots met behulp van Enkoder, Food4spam en SpamStopper.

Om de robots toch niet onverrichterzake weer van hier te laten vertrekken, staat hier een link naar een site die het oogsten van namaak-adressen heel gemakkelijk maakt

Over deze pagina

Deze pagina voldoet aan de W3C normen voor XHTML en CSS.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS 2!

© 2001-2018

Alle rechten voorbehouden

© 2001-2005

All rights reserved